niedziela, lutego 04, 2007

Modlitwa po soczku / Prayer after one juice

Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest pasteryzowany i dlatego może zawierać szkodliwe bakterie, które mogą wywołać poważną chorobę, szczególnie u dzieci, starców oraz osób z osłabionym systemem immunologicznym.

Taki napis znalazłem wczoraj na butelce soczku ze świeżo wyciśniętej pomarańczy i marchewki. Nie pozostaje nic, tylko się modlić: Boże, miej litość nad narodem, który w swej głupocie odrzuca Twe dary...
---
Warning: This product has not been pasteurized and therefore may contain harmful bacteria which can cause serious illness, especially in children, the elderly and the persons with weakened immune systems.

This is the label I found on a bottle of juice from freshly squeezed orange and carrot. Now all I can do is pray: God, have mercy for the stupid nation that neglects goods they received from You...