poniedziałek, sierpnia 10, 2009

Recesja na życzenie / Recession upon request

Znowu ubaw po pachy. Dostaliśmy list od ubezpieczyciela samochodu (i domu), że nie mogą nam od września przedłużyć umowy ubezpieczenia samochodu, bo mamy bogatą historię mandatów za prędkość (a jakże :D). Tłumaczenie, że te mandaty są z 2007 nie pomogło (ostatniego mandatu nie ma na liście :D). Tłumaczenie, że grosza na nas nie wydali, bo nie mieliśmy żadnego wypadku z naszej winy od kiedy jesteśmy u nich ubezpieczeni też nie pomogło. Tłumaczenie, że poszukamy innego ubezpieczyciela domu też nie odniosło oczekiwanego skutku. Oni po prostu nie chcą naszych pieniędzy... W czasach kryzysu...LOL again. We got the letter from the car (and home) insurance company, that they cannot extend our current agreement due to our colourful history of speeding tickets (what else :D). The rationale that those tickets were from 2007 did not help (last ticket was not listed at all :D). The rationale that they did not spend a penny on us, because we have not been involved in any accident due to our fault since we are insured with them did not help either. The rationale that we will look for another home insurance as well did not bring the expected result either. They just do not want our money... In the time of recession...