wtorek, sierpnia 04, 2009

Chłopaki nie płaczą. Chłopaki płacą / Boys don't cry. They pay

Wracamy sobie spokojnie z OBX, Stefa za kierownicą, ja lekko drzemię obok (po nieprzespanych nocach w namiocie, który chciał oderwać się od ziemi przy tym porywistym wietrze), droga dwa pasy, jakiś środek nikąd, samochodów na lekarstwo, więc Stefa pomyka, słońce chyli się ku zachodowi, strzałka poziomu paliwa chyli się ku rezerwie, w żołądkach wieje pustką. Decydujemy się więc zatrzymać, uzupełnić zapasy jedzenia i paliwa. Wybór pada jak zazwyczaj na Cracker Barrel (które z całego chłamu przydrożnych fast-foodów ma chyba najbardziej domowe żarcie). Nawigacja mówi 46 mil (dojedziemy, nasz diesel na rezerwie robi 60 mil, na pełnej bańce 10 razy tyle).We are easy driving from OBX, Stefa behind the wheel, me almost sleeping (after those sleepless nights inside the tent that was almost taken by the wind), two lane road, middle of nowhere, barely any car around, so Stefa is easy with speeding, the sun is setting, the fuel gauge is close to empty, our stomaches are asking for food. We decide to stop to refuel and get some food. As usually we choose Cracker Barrel (which out of all the road fast-food crap is the closest to the home made food). Navi says 46 miles (we will get there, our diesel does 60 on reserve, and 10 times that on full tank).
Kolejny zakręt i Stefa dostrzega tabliczkę CB przed najbliższym zjazdem. Szybka decyzja, godzina 19ta, lepiej zjeść teraz niż później, Stefa opuszcza dwupasmówkę i zatrzymuje się na czerwonym świetle. Mija parę sekund i za nami zatrzymuje się samochód policyjny na sygnale. Wysiada z niego dwóch miłych panów i podąża w naszym kierunku. Co do krzywej?... Stefa otwiera okno:Another curve and Stefa sees the CB sign before next exit. Quick decision, it is 7pm, better eat now than later. Stefa leaves two-lane and stops at red light. Few seconds pass and police car stops behind us with its lights on. Two nice gentlemen get out and come to us. WTF?... Stefa opens the window:
- Dzień dobry, czy wiesz jak szybko jechałaś?
- Nie bardzo...
- 76 mil na godzinę na ograniczeniu do 55 mil na godzinę.
- Bardzo przepraszam. Nie zdawałam sobie sprawy. (w tym miejscu Stefa robi oczy jak spodki)
- To jest recless driving. Czy jest jakiś powód, że tak szybko jechałaś?
- Muszę bardzo szybko iść do toalety i zobaczyłam Cracker Barrel.
- Prawo jazdy i dowód rejestracyjny proszę.
Mija minuta...
- Proszę dokumenty i proszę jechać ostrożnie.
- Good evening, do you know how fast did you go?
- Not really...
- 76 miles per hour on 55 miles per hour limit.
- I am so sorry. I did not realize. (Stefa's eye are wide open at this point)
- It is considered recless driving. Is there any reason you drive so fast?
- I really need to go to the restroom and I noticed Cracker Barrel.
- Driving license and registration please.
After one minute...
- Here are your documents. Drive carefully.
Panowie jak widać byli naprawdę mili. Stefę uratowało czyste konto mandatów za prędkość. Ja na jej miejscu musiałbym zacząć się rozglądać za dobrym prawnikiem, wyskoczyć z czterocyfrowej kwoty i wziąć parę dni wolnego w pracy, żeby odsiedzieć swoje za kratkami.As you see they were indeed nice gentlemen. Stefa was saved by the clean record regading speeding. If I were stopped in her situation, I would have to start looking for a good lawyer, spend 4-digit amount and take few days off at work to do my time.
Wg przepisów stanu Wirginia reckless driving to przestępstwo polegające na (między innymi) przekroczeniu limitu prędkości o 20 mil na godzinę (około 30 km/h), albo przekroczeniu prędkości 80 mil na godzinę (około 130km/h). Grozi za to do roku w pierdlu i $2,500 grzywny. Powinni wrócić do furmanek konnych z takimi przepisami.According to Virginia law recless driving is a Class 1 misdemeanor due to (among others) exceeding the speed limit by 20mph or exceeding the speed of 80mph. It is punished up to the year behind the bars and a fine of up to $2,500. They should go back to horse carriages with such law.
Jak wrócimy do Europy, trzeba będzie iść z powrotem na kurs prawa jazdy, bo nas na niemiecki Autobahn nie wpuszczą, jak zapomnimy jak się jeździ szybciej niż 130 km/h.As soon as we get back to Europe, we have to sign up again for driving classes. They will not let us in to the German Autobahn, if we forget how to drive over 80mph.