poniedziałek, maja 15, 2006

Egzamin nr 2 / Exam no. 2

Czyli generalnie Regulacje gospodarcze: trochę przepisów o papierach wartościowych, trochę o podatkach.

W powodzenie jak zwykle nie wierzę, bo dwa dni nauki to trochę za mało.

Niemniej muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba sama formuła egzaminu. Oprócz trzech modułów z testami wyboru (25 pytań każdy) były jeszcze dwa moduły testujące trochę bardziej "użyteczne" umiejętności: obsługę prostego arkusza kalkulacyjnego (wyliczanie cudów na kiju), umiejętności komunikacji pisanej (listy do rekinów finansjery), wreszcie umiejętności wyszukiwania w tekście na komputerze (siakieś paragrafy). Tak więc nie tylko kucie pustych frazesów, ale rzeczy które mnie na codzień się przydają.
---
Generally it was about Regulations: a bit about securities and a bit about taxes.

I doubt I will pass it as I studied for two days only, so it is not enough.

However, I must admit I really liked the form of the whole exam. There were three modules with 25 multiple choice questions each, and two modules testing more "useful" everyday abilities: using a simple spreadsheet (calculations of some amazing stuff), written communication (letters to the financial officers), and ability of using a search function on the computer (some paragraphs). So it was not only learning by heart empty statements, but also things that I am using at my work.