niedziela, grudnia 27, 2009

Zawór główny / Main shut off valve

Po ostatniej powodzi mamy w zwyczaju zakręcać wodę przed dłuższym wyjazdem. Niestety, po ostatnim zakręceniu wody przed wyjazdem do NYC, szlag trafił zawód główny i zostaliśmy bez wody. Więc dzisiaj w ramach niedzielnych robótek ręcznych założyłem nowy zawór i dołożyłem drugi kulowy do szybkiego zakręcania wody przed wyjazdem.After last flood we are a bit obsessed about shutting down water before any trips. Unfortunately, just after last shut down before trip to NYC, the main shut off valve got stuck shut and we ended up without water. So today for the sake of Sunday DIY exercise I installed a new valve and added a second ball one for quick shut off before trips.