poniedziałek, września 26, 2005


Kościół św. Trójcy - najstarszy kościół w Bostonie, MA. / Trinity Church - the oldest church in Boston, MA.