sobota, września 24, 2005


Konstrukcja nieznanego zastosowania. / A construction of unknown purpose.