niedziela, września 18, 2005


Typowa blacha z Maine: sikora (chyba), szyszka i miejsce na wakacje. Trudno się z tym nie zgodzić. / A typical Maine plate: a titmouse (I guess), a cone and Vacationland. It is rather hard to disagree with it.
A Anonymous thernity na to:

zgadza się - to sikora:)

9/19/2005 7:59 AM  

Prześlij komentarz

<< Powrót / Close