sobota, września 17, 2005


Łoś - motyw przewodni okolicy. / A moose is a landmark of the area.