sobota, września 17, 2005


Wypływając z Bar Harbor, ME / Cruising out of Bar Harbor, ME.