sobota, września 17, 2005


Hit sezonu! Wór na chorobę morską. Najbardziej podobają mi się te dwa rysunki :-). / A hit of this season! Sack for motion sickness. I really like these two drafts :-).