wtorek, lutego 26, 2008

Kolejny kompleks? / Another complex?

To ciekawe: zdecydowana większość rozmów z autochtonami o naszych planach wyjazdów do Kanady kończy się natychmiastowym stwierdzeniem: Po co? Przecież tam nic nie ma (albo) Przecież my też mamy (kurorty narciarskie)!
---
It's interesting: most of the conversations we had with locals about our plans to visit Canada ended up with their conclusions: Why? There is nothing there (or) We also have nice ones (ski resorts)!