czwartek, października 06, 2005


Test na analfabetyzm. / An illiteracy test.