czwartek, października 06, 2005


Ileż Polaków musiało się przewinąć przez wyspę, skoro napisy w sklepiq z żarłem były między innymi po polsq? / How many Polish people came to US through the island, if a menu in the grocery store is, among others, in Polish?