poniedziałek, października 17, 2005


Park rozrywki na molo w Santa Monica - inne ujęcie. / Entertainment park located in Santa Monica pier - other shot.