wtorek, października 11, 2005


Elementy religii katolickiej. Jest to o tyle dziwne, że masoni z założenia nie faworyzowali żadnej religii (czego wynikiem jest powszechnie znany antagonizm pomiędzy katolicyzmem i wolnomularstwem). / Some elements of catholic religion. It might seem strange, especially taking into account fact that masons did not prefer any religion to the others (as a result of which there is a commonly known hostility between catholics and freemasons).