sobota, grudnia 03, 2005


Nasze miny zdradzają wątpliwy entuzjazm. Warto się przyjrzeć młodocianym kibicom za nami. / Our faces reveal lack of enthusiasm. But it is worth looking at those young fans behind us.