niedziela, września 19, 2004


Klawiatura z postumentem