wtorek, grudnia 13, 2005

Cedar Point

Pisałem już kiedyś o naszym pobycie w Cedar Point. Czas na zdjęcia z odzysku.
---

I have already written about our trip to Cedar Point. It is time for some recovered pictures.


Po drodze spotkaliśmy wiatraki w polach kukurydzy. / On the way to the park we saw the wind power plants in the corn fields.